Triển vọng của thị trường bất động sản vào 6 tháng cuối năm 2023

Tin tức
Triển vọng của thị trường bất động sản vào 6 tháng cuối năm 2023

  Triển vọng của thị trường bất động sản vào 6 tháng cuối năm 2023

  Thị trường bất động sản đang xảy ra nhiều tình trạng suy thoái. Tuy nhiên, ngành bất động sản là cán cân để duy trì nền kinh tế, giảm rủi ro lạm phát. Do lượng hàng hóa xuất đi không được nhiều gây nên tình trạng thất nghiệp và lạm phát diễn ra khắp nơi. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng tạm dừng bán và chủ đầu tư cũng dời lịch để chờ sự khởi sắc của thị trường.

   Hiện nay, GDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ của 6 tháng đầu năm 2020 là 1,74%. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế sự gia tăng cũng có sự đóng góp quan trọng tác động của ngành bất động sản. Ngành này có sự tác động đến các yếu tố như cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh xã hội về nhà ở, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; góp phần trong công cuộc xây dựng cơ cấu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu có sự đánh giá về thị trường bất động sản trong năm 2023 có thể là kênh đầu tư này trầm lắng, nhưng thị trường này không đóng băng. Vị cho chuyên gia này cho biết: chỉ đầu năm 2023 thị trường này còn khó khăn, tuy nhiên đến nửa sau, thị trường sẽ bắt đầu khôi phục.

  Nhà nước có một chiến lược phát triển bất động sản chủ động và toàn diện, đảm bảo phân bổ các nguồn lực nhà ở công khai và minh bạch thông qua cơ chế thị trường. Chính sách này tập trung vào phát triển các yếu tố như cơ sở hạ tầng, thiết kế văn hóa, giao thông công cộng nhằm cải thiện cho người dân một môi trường sống tốt hơn.

  Đồng thời, Nhà nước cũng có chính sách điều tiết chính sách tài chính và tín dụng hợp lý, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn để đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững của thị trường. Việc tập trung mở rộng hạn mức cho vay đối với người dân có nhu cầu nhằm khuyến khích sự tham gia của vào thị trường nhà ở, giải quyết nhu cầu nhà ở và đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

  Việc áp dụng những chính sách này có thể đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển và sự khôi phục của thị trường bất động sản trong 6 tháng cuối năm tạo ra sự ổn định của nền kinh tế cho người dân và cả thị trường bất động sản.